Back

Communicatie en organisatie

 • USD 19,250

 • blended
 • Netherlands (Utrecht) | and Online
 • Date not specified
 • Degree

WAT HOUDT DE MASTER IN?

Studenten aan de master Communicatie en organisatie worden opgeleid tot communicatieprofessionals. Zulke professionals helpen organisaties bijvoorbeeld tijdens een crisis reputatieschade te voorkomen. Zij denken met organisaties na over het optimaliseren van de communicatie tussen management en medewerkers, zodat medewerkers geïnformeerd worden en gemotiveerd blijven. Ze proberen met organisaties de communicatie met bestaande klanten relevanter en gebruiksvriendelijker te maken. Of ze gaan na hoe organisaties met overtuigende communicatie nieuwe klanten aan zich kunnen binden.

Curriculum

Jaar 1

In het eerste jaar volg je negen verplichte cursussen, die zijn onder te verdelen in:

 • Een basiscursus
 • Vier domeincursussen, over de domeinen waarop organisaties communiceren.
 • Vier vaardigheidscursussen

Daarnaast volg je een onderzoeksseminar, waarin je in een groep van zes studenten een individueel communicatieonderzoek uitvoert. Seminars uit vorige jaren gingen bijvoorbeeld over:

 • de communicatie van/met chatbots
 • beslishulpen in pensioencommunicatie
 • de sturing van stemhulpen
 • het effect van interactieve verhalen en de begrijpelijkheid van infographics

Jaar 2

 • In het tweede jaar sluit je de master af met een praktijkproject: een individueel stageproject. Dit project kent een stage-deel waarin je meewerkt aan communicatietaken in de organisatie en een onderzoeksdeel waarin je een communicatieprobleem analyseert. 

Upcoming

Utrecht University

Didactics for Teaching in English

 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Bring your English to a higher level and become more confident when dealing with questions, leading discussions and managing unexpected situations in correct academic English. In this course we will discuss ...
 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Utrecht University

Laboratory Animal Science

 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
In animal experiments the well-being of laboratory animals is most important. In this course, which is approved by the Dutch government, you learn how to use the 3Rs (replace, reduce and refine) when setting up and ...
 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
Utrecht University

Supervising PhD Research

 • USD 875
 • Blended
 • Certificate
Supervising scientific research is a complicated process. The nature and possibilities of the researcher, the supervisor(s), and the type of research determine the best (intervention) strategy. This course aims to ...
 • USD 875
 • Blended
 • Certificate