Back

Strategisch Human Resource Management

 • USD 19,250

 • blended
 • Netherlands (Utrecht) | and Online
 • Date not specified
 • Degree

In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie). We doen dat in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen. Dat betekent dat we HR-beleid niet opvatten als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd worden in het management. De samenhang in dat beleid, de afstemming op de strategische doelen van de organisatie en de afstemming op interne en externe ontwikkelingen maken het beleid strategisch. Dat is het domein van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management.

Op het gebied van arbeid en personeel hebben organisaties bijvoorbeeld te maken met overheidsregels. Met zowel nationaal als EU-beleid op economisch en sociaal gebied zullen organisaties in de publieke en private sector rekening moeten houden, ook in hun personeelsbeleid.

Daarnaast hebben organisaties te maken met andere ontwikkelingen. Maatschappelijke diversiteit, individualisering, internationalisering, ontgroening en vergrijzing confronteren organisaties met de noodzaak om te werken aan duurzame inzetbaarheid, management van diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Opereren in een veranderende omgeving heeft veel organisaties aangezet tot interne veranderingen in hun structuren en functioneren.

In dit masterprogramma neem je kennis van theorie en onderzoek op dit gebied en pas je deze kennis toe in de analyse van beleidsvragen waar organisaties in hun omgeving mee te maken hebben.

Upcoming

Utrecht University

Didactics for Teaching in English

 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Bring your English to a higher level and become more confident when dealing with questions, leading discussions and managing unexpected situations in correct academic English. In this course we will discuss ...
 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Utrecht University

Laboratory Animal Science

 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
In animal experiments the well-being of laboratory animals is most important. In this course, which is approved by the Dutch government, you learn how to use the 3Rs (replace, reduce and refine) when setting up and ...
 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
Utrecht University

Supervising PhD Research

 • USD 875
 • Blended
 • Certificate
Supervising scientific research is a complicated process. The nature and possibilities of the researcher, the supervisor(s), and the type of research determine the best (intervention) strategy. This course aims to ...
 • USD 875
 • Blended
 • Certificate