Back

Privaatrecht

 • USD 22,825

 • blended
 • Netherlands (Utrecht) | and Online
 • Date not specified
 • Degree

GRENSOVERSCHRIJDENDE VRAAGSTUKKEN

De maatschappij van nu lijkt op geen enkele manier meer op de samenleving van vroeger: de mobiliteit van de Nederlandse bevolking neemt toe, de technische ontwikkeling gaat door, de invloed van internet wordt omvangrijker en het internationale handelsverkeer wordt steeds intensiever. Samengestelde gezinnen zijn geen nieuw fenomeen meer, contracten worden complexer en mogelijke aansprakelijke partijen komen eerder onder vuur te liggen. Dat alles in een globaliserende wereld waarin landsgrenzen lijken weg te vallen.

Dit soort maatschappelijke veranderingen en de internationalisering van het recht brengt tal van moeilijkheden met zich en vergt van de student van nu en van de jurist van morgen dat zij of hij snel kan schakelen tussen verschillende normen- en rechtsstelsels. Huidige regels moeten kritisch worden bestudeerd en worden geïnterpreteerd in het licht van deze ontwikkelingen. Verslaglegging daarover vindt plaats door middel van verschillende presentatie- en schrijfopdrachten, zoals essays, blogs en papers.

BREDE PRIVAATRECHTELIJKE BASIS, ONDERZOEKS­GEDREVEN ONDERWIJS EN VERDIEPING NAAR KEUZE

Binnen het programma Privaatrecht word je zo goed mogelijk voorbereid om met deze veranderende inhoud van het privaatrecht en actuele maatschappelijke ontwikkelingen om te kunnen gaan. De brede privaatrechtelijke basis wordt gelegd met de verplichte majorcursussen op het gebied van het internationaal privaatrecht en het civiele proces. Tijdens internationaal privaatrecht leer je welke rechter en welk rechtsstelsel van toepassing is bij grensoverschrijdende gevallen. In het vak het civiele proces leer je hoe de theorie van het procesrecht relevant is voor de praktijk. Kennis van deze gebieden is onmisbaar in de civiele rechtspraktijk.

In je eigen specialisatie word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. 

Aansprakelijkheidsrecht

Commercieel vermogensrecht

Curriculum

 • Verplicht deel
 • Scriptieprijzen
 • Keuzedeel (15 EC)
 • WERKVORMEN
 • WERKVORMEN
 • TOETSMETHODEN

Upcoming

Utrecht University

Didactics for Teaching in English

 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Bring your English to a higher level and become more confident when dealing with questions, leading discussions and managing unexpected situations in correct academic English. In this course we will discuss ...
 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Utrecht University

Laboratory Animal Science

 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
In animal experiments the well-being of laboratory animals is most important. In this course, which is approved by the Dutch government, you learn how to use the 3Rs (replace, reduce and refine) when setting up and ...
 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
Utrecht University

Supervising PhD Research

 • USD 875
 • Blended
 • Certificate
Supervising scientific research is a complicated process. The nature and possibilities of the researcher, the supervisor(s), and the type of research determine the best (intervention) strategy. This course aims to ...
 • USD 875
 • Blended
 • Certificate