Back

Strafrecht

 • USD 19,250

 • blended
 • Netherlands (Utrecht) | and Online
 • Date not specified
 • Degree

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken en op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Hierbij houdt het programma rekening met de toenemende maatschappelijke en juridische betekenis van het Europees strafrecht. Je verdiept de juridische kennis die je tijdens de bacheloropleiding hebt gekregen. Het oefenen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden is daar een belangrijk onderdeel van.

De cursussen in de master Strafrecht leggen een duidelijke link met de beroepspraktijk. Daarnaast komen praktische vaardigheden aan bod, zoals het schrijven van een processtuk op basis van een strafdossier. In onderwerpen, wijze van behandeling en diepgang van cursussen komt het strafrechtelijk onderzoek terug dat door de docenten wordt verricht. In de Capita Selecta modules word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Door een master-minor buiten het Strafrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je kunt je ook verder specialiseren binnen het strafrecht.

Ook leer je zelf onderzoek te doen, zoals in het kader van het Onderzoeks- en scriptietraject dat je stapsgewijs voorbereidt op het schrijven van jouw masterscriptie.  

Upcoming

Utrecht University

Didactics for Teaching in English

 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Bring your English to a higher level and become more confident when dealing with questions, leading discussions and managing unexpected situations in correct academic English. In this course we will discuss ...
 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Utrecht University

Laboratory Animal Science

 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
In animal experiments the well-being of laboratory animals is most important. In this course, which is approved by the Dutch government, you learn how to use the 3Rs (replace, reduce and refine) when setting up and ...
 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
Utrecht University

Supervising PhD Research

 • USD 875
 • Blended
 • Certificate
Supervising scientific research is a complicated process. The nature and possibilities of the researcher, the supervisor(s), and the type of research determine the best (intervention) strategy. This course aims to ...
 • USD 875
 • Blended
 • Certificate