Back

Publiek management

 • USD 22,825

 • blended
 • Netherlands (Utrecht) | and Online
 • Date not specified
 • Degree

Van de overheid, de politie, de zorg en het onderwijs worden prestaties verwacht. Wie bepaalt echter de meetbaarheid en de kwaliteit van die prestaties? De maatschappelijke en bestuurlijke context van organisaties vraagt om zakelijke benaderingen, maar kent dilemma’s die zakelijk presteren lastig maken. Hebben managers in het publieke domein greep op de professionals in hun organisatie? Hoe kunnen bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, politieorganisaties en scholen, elk met eigen methoden en culturen, samenwerken? Dat is de puzzel van Publiek management.

Upcoming

Utrecht University

Didactics for Teaching in English

 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Bring your English to a higher level and become more confident when dealing with questions, leading discussions and managing unexpected situations in correct academic English. In this course we will discuss ...
 • USD 745
 • Online
 • Certificate
Utrecht University

Laboratory Animal Science

 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
In animal experiments the well-being of laboratory animals is most important. In this course, which is approved by the Dutch government, you learn how to use the 3Rs (replace, reduce and refine) when setting up and ...
 • USD 2,436
 • Blended
 • Certificate
Utrecht University

Supervising PhD Research

 • USD 875
 • Blended
 • Certificate
Supervising scientific research is a complicated process. The nature and possibilities of the researcher, the supervisor(s), and the type of research determine the best (intervention) strategy. This course aims to ...
 • USD 875
 • Blended
 • Certificate